Bonus Bulanan

Info Bonus Bulanan
  • Bonus bulanan melebihi RM50.00 dimasukkan ke akaun bank ahli. Jika kurang dari RM50.00, bonus tersebut masuk ke akaun E-Wallet.
  • Ketiadaan atau tidak mengemaskini no.akaun bank mengakibatkan bonus dimasukkan ke akaun E-Wallet.
  • Ahli boleh membuat pindahan E-Wallet ke akaun bank atau ‘redeem’ produk di kaunter BDCHQ.
  • Proses pembayaran dibuat selepas ‘TopUp Day’ dan dimasukkan ke akaun bank pada minggu yang sama. Caj RM5.00 dikenakan.